فرمت تهیه پوستر
کلیه شرکت کنندگان که نحوه ارائه  آنها بصورت پوستر اعلام می گردد حتما بایستی به فرمت ارائه شده پوستر مقالات خود را حاضر نمایند

اندازه پوستر بسته به حجم مطالب در ابعاد زیر تهیه گردد:
50 در 70 سانتی متر (عمودی)
70 در 90 سانتی متر (عمودی)

برای گرفتن فرمت پوستر اینجا کلیک فرمایید 


صفحه اصلی > هزینه شرکت در همایش
.: هزینه شرکت در همایش

 هزینه ثبت نام بدون ارائه مقاله برای عموم: 30 هزار تومان 

هزینه ثبت نام برای دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با ارائه مقاله: 100 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و فرهنگیان با ارائه مقاله
120 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای داوطلبان آزاد با ارائه مقاله: 130 هزار تومان

هر کاربر با این هزینه قادر به ارسال دو مقاله خواهد بود و در صورت تمایل به ارائه مقالات بیشتر مبلغ 30 هزار تومانبه ازای هر مقاله به مبلغ اصلی اضافه خواهد شد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
هزینه های اسکان خوابگاه دانشجویی و مهمان همراه (اختیاری):

هزینه اسکان در خوابگاه دانشجویی هر نفر (شرکت کننده یا همراه) برای یک شب (22 آذر 95):
10 هزار تومان
امکان اسکان فقط شب قبل و روز همایش با هماهنگی قبلی قابل رزرو است.


هزینه شام و صبحانه در خوابگاه دانشجویی هر نفر (شرکت کننده یا همراه) برای شب 22 آذر و صبح 23 آذر 95: 15 هزار تومان-----------------------------------------------------------------------------------------------
کلیه مبالغ مورد نظر همایش به نام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (بابت همایش ملی نقش زنان در توسعه) به شماره حساب  0107230962009 بانک ملی واریز شود. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، اسکن کارت دانشجویی یا باشگاه و اعضای هیات علمی و فرهنگیان، اسکن حکم کارگزینی خود را در سامانه کاربران آپلود یا به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

همایش بصورت حضوری برگزار می گردد و پرداخت هزینه شرکت در همایش پس از داوری و پذیرش مقاله انجام شود.
در صورت پرداخت زودهنگام هزینه قابل استرداد نمی باشد.