فرمت تهیه پوستر
کلیه شرکت کنندگان که نحوه ارائه  آنها بصورت پوستر اعلام می گردد حتما بایستی به فرمت ارائه شده پوستر مقالات خود را حاضر نمایند

اندازه پوستر بسته به حجم مطالب در ابعاد زیر تهیه گردد:
50 در 70 سانتی متر (عمودی)
70 در 90 سانتی متر (عمودی)

برای گرفتن فرمت پوستر اینجا کلیک فرمایید 


صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

 رئیس همایش: دکتر حسین عباسپور (ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

دبیر علمی همایش: دکتر زرین تاج علی پور (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان )

دبیر اجرایی همایش: دکتر بهاره کاشفی (معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)