فرمت تهیه پوستر
کلیه شرکت کنندگان که نحوه ارائه  آنها بصورت پوستر اعلام می گردد حتما بایستی به فرمت ارائه شده پوستر مقالات خود را حاضر نمایند

اندازه پوستر بسته به حجم مطالب در ابعاد زیر تهیه گردد:
50 در 70 سانتی متر (عمودی)
70 در 90 سانتی متر (عمودی)

برای گرفتن فرمت پوستر اینجا کلیک فرمایید 


صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همایش

1.      زنان، سلامت

·         زن، ورزش و تندرستی
·         زن، بهداشت روانی

·         زنان، بیماری های خاص، درمان

·         زن، شناسنامه سلامت بانوان ایرانی (طرح سبا)

·         زنان، سلامت فردی و اجتماعی

·         زن، گسترش آموزش عالی، سلامت بانوان

·         زن، دانشگاه، آگاهی از حقوق پزشکی

2.      زنان و مسائل حقوقی

·         زن، استقلال، حقوق فردی و اجتماعی
·         زن، حقوق و نابرابری های جنسیتی

·         زن، گسترش آموزش عالی ،آینده پژوهشی، اقتصاد مقاومتی

·         زن، اصلاح الگوی مصرف

·         زنان، کار آفرینی، مدیریت فرصت ها و تهدیدها

·         زنان، خانواده و مسایل حقوقی

·         زنان دانشگاهی، حقوق و مسئولیت ها

3.      زن، فرهنگ، اجتماع

·         زن، هویت و فرهنگ خودی
·         زن، هنر اسلامی ایرانی

·         زن، توسعه زبان و ادبیات فارسی

·         زن، خانواده و حفظ محیط زیست

·         زن، مدیریت بحران های اجتماعی

·         زن، گسترش آموزش عالی، روابط خانوادگی و اجتماعی

·         زنان مدیر، دستآوردها و چالش ها